2015

De vill rädda högre utbildning med genomgripande reform

2015-03-23 Universitetsläraren

Universitetsläraren skriver om boken Universitetsreform! Så kan vi rädda och lyfta den högre utbildningen i vilken Magnus Henrekson, IFN, är en av medförfattarna. Tidningen, som är medlemsskrift för Sveriges Universitetslärares förbund skriver om reaktionerna på boken: "Reaktionerna på reformförslaget, både positiva och negativa, bekräftar hur som helst ett aldrig sinande engagemang för att diskutera den ofta (konflikt)laddade frågan om kvalitet i högre utbildning."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se