2015

Magnus Henrekson: Så kan den högre utbildningen räddas

2015-03-25 Studio Axess tv

Magnus Henrekson intervjuas av PJ Anders Linder i Studio Axess. Ämnet är boken Universitetsreform! i vilken Henrekson är medförfattare. Samtalet handlar om hur man kan komma till rätta med problemen i högskolan och att lärare behöver få större självständighet. Studenterna behöver lägga fler arbetstimmar per vecka på sina studier. Betyg ska sättas av externa och oberoende bedömare.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se