2015

Tillväxten fixar pensionerna

2015-03-25 Norra Västerbotten

I ett debattinlägg skriver Jacob Lundberg, doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet, om pensionssystemet. Han menar att systemet är  relativt välutformat: "Pensionsmyndigheten menar att det faktum att samhället kommer att vara rikare i framtiden – och att även pensionärerna kommer att gynnas av detta – är för svårt för svenskarna att förstå." Lundberg fortsätter: "Men antagandet om nolltillväxt gör att den som tar prognoserna bokstavligt får en felaktig bild av sin framtida pension vilket nationalekonomen Andreas Bergh [IFN] påpekat i flera år."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se