2015

SCB: Svenska EU-valet blev mer ojämlikt

2015-03-30 Europaportalen.se

Europaportalen skriver att deltagandet i EU-valet 2014 ökade mer bland välutbildade än lågutbildade. Richard Öhrvall, IFN, kommenterar: "I nästan alla grupper finns det personer som inte röstar. Men det är i högre grad personer med låg utbildning, resurssvagare, utrikes födda än vad är i den röstberättigande befolkningen".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se