2015

Skolpojkar duger inte som de är

2015-04-06 Expressen

"Behöver vi en maskulinistisk skolpolitik? Inte långt därifrån. Klyftan mellan flickors och pojkars skolresultat är alarmerande i ordets rätta bemärkelse" konstaterar Expressen i en ledare. Tidningen citerar Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund, och håller med om att dagens svenska modell "särskilt missgynnat pojkarna". Expressen hänvisar till en intervju med Magnus Henrekson, IFN. Han förklarar att  "Jag hade aldrig kunnat göra min klassresa i dagens skola. Aldrig".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se