2015

Är universiteten nästa krisområde?

2015-04-09 Svenska Dagbladet

I början av mars presenterade IFN tillsammans med DNV boken Universitetsreform!. Magnus Henrekson, IFN, är en av författarna, liksom Inger Enkvist. Hon har boken som utgångpunkt i en op-ed i SvD. En av slutsatserna är: "Staten kunde förbättra kvaliteten i högre utbildning genom en lagändring så att de som bäst förstår verksamheten, det vill säga lärare och forskare, får majoritet i styrelserna."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se