2015

Skolresan

2015-04-11 Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet har rest till Helsingfors, London och Berlin för att lära och skriva om skolpolitik. Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, har forskat om finsk skola och är en av de som intervjuas. Om den svenska skolan förklarar han att lärarledda undervisningen minskat kraftigt samtidigt som elevinflytandet ökat.
Så det ligger något i förre utbildningsminister Jan Björklunds upprepade prat om katederundervisning, undrar SvD.
"Jo, men de har ju inte gjort något för att ändra det. Fokus på elevinflytande och individuellt arbete finns exempelvis kvar i nya läroplanen. Jag tror inte att man vill ta tag i den stora problematiken" svarar Gabriel Heller Sahlgren.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se