2015

Lars Calmfors leder oberoende arbetsmarknadsekonomiskt råd

2015-04-12 Aftonkuriren

Svenskt Näringsliv tar initiativ till ett oberoende arbetsmarknadsekonomiskt råd. Rådet kommer ledas av professor Lars Calmfors, skriver Aftonkuriren. "Vi är fullt medvetna om att rådet kan komma till slutsatser som ifrågasätter Svenskt Näringslivs ståndpunkter. Men detta är också meningen eftersom diskussionen om hur arbetsmarknaden kan fungera bättre har allt att vinna på att alla ståndpunkter prövas förutsättningslöst" säger Ann Öberg, chefekonom Svenskt Näringsliv.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se