2015

Regeringens satsning på export och innovationer

2015-04-13 Sveriges Radio, Studio ett

Magnus Henrekson, IFN, intervjuades i Studio ett om det näringslivspaket som regeringen presenterar i vårbudgeten. Regeringen vill satsa 226 miljoner kronor på export och innovation. "Export handlar om en spontan ordning, något som växer fram över tiden. Det fungerar absolut inte att säga att vi ska bli bra på något och satsa pengar på detta område." Henrekson förklarade att han därför är tveksam till svensk satsning på life science.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se