2015

Invandring ger intäkter - men också kostnader

2015-04-14 Smålandsposten

I en ledare skriver Smålandsposten att "Arbetsförmedlingens rapport om behovet av ökad invandring håller inte". Smp förklarar att "nationalekonomer diskuterar hur det kommer sig att deras skrå inte längre är tongivande i samhällsdebatten". Lars Calmfors, affilierad IFN, har beskrivit detta som "en överdriven snävhet inom nationalekonomin". Smp knyter an detta resonemang till  Arbetsförmedlingens rapport som är "snäv och väjer för helheten".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se