2015

Poverty Rates Are Lower Than Ever — Why Is Income Inequality on the Rise?

2015-04-20 Social Justice Solutions

 

Man skulle kunna tro att recessionen 2008 och den senaste tidens höjningar i livsmedelspriserna skulle innebär fler fattiga människor runt om i världen. Men enligt Världsbanken är detta inte fallet, skriver Social Justice Solutions. Skribenten hänvisar till Andreas Bergh, IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se