2015

Ska vaccinvägrarna få behålla barnbidraget?

2015-04-21 Länstidningen Östersund

"Anti-vaccinationsrörelsen hämtar näring i konspirationsteorier, myter och religiös tro" skriver Länstidningen Östersund i en ledare. Tidningen hänvisar till forskning av Johanna Möllerström, som är affilierad till IFN. "Nationalekonomen Johanna Möllerström ifrågasätter om vaccinationer bör vara frivilliga. Hon jämför med fabriksägaren som struntar i att skorstenarna spyr ut rök eftersom sotet hamnar hos någon annan."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se