2015

The Fed Will Not Raise Interest Rates In 2015

2015-04-21 Seeking Alpha

I en artikel om huruvida amerikanska Fed kommer att höja räntan skriver Nicholas P. Cheer att för att så ska ske i dagens ekonomiska klimat "måste man ignorera en enora mängd ekonomiska data". I uppräkningen som följer nämns forskning av Andreas Bergh och Magnus Henrekson och deras studie Government Size and Growth: A Survey and Interpretation of the Evidence.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se