2015

Britain should be wary of borrowing education ideas from abroad

2015-04-27 The Guardian

Pasi Sahlberg, finsklärare, skoldebattör och gästprofessor på Harvard, skriver om Gabriel Heller Sahlgrens bok om finska skolan:"Brittiska beslutsfattare bör vara försiktig när de lånar utbildningsidéer från andra länder, oavsett om de är Singapore, Kanada eller Finland. Vad som gjort att ett utbildningssystem fungerar bra i ett land fungerar inte nödvändigtvis i ett annat."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se