2015

Studieavgifter öppnar för klassresor

2015-04-27 Svenska Dagbladet

Öppna upp för studieavgifter vid universitetsstudier skriver Benjamin Dousa och Axel Strandborg på SvD Brännpunkt. Argument som förs fram mot avgifter har varit bl.a. risk för snedrekrytering. "Forskaren Andreas Bergh [IFN] har pekat på att varken länder med höga avgifter som Japan och USA eller med lägre avgifter som Australien, Nya Zeeland och Kanada har märkbart annorlunda rekryteringsbredd än länder helt utan avgifter som Finland, Belgien och Sverige."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se