2015

Vi litar på folk som säljer

2015-04-27 Bohuslänningen, m.fl.

I en ledare skriver Bohuslänningen om att "tillitsekonomin är en växande del av kapitalismen". Skribenten Lars kriss (Liberala Nyhetsbyrån) hänvisar till forskning av Niclas Berggren och Henrik Jordahls (IFN)som visar "... att tillit framförallt ger lägre transaktionskostnader". "Berggren och Jordahl konstaterar att tilliten är starkast i homogena miljöer med hög utbildningsnivå."

Läs mer i Buhuslänningen, Allehanda

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se