2015

Globalization Is Good for You!

2015-04-30 Reason.com

Reason är en amerikansk tidskrift som utkommer en gång per månad. I en artikel om globalisering – där en rad vetenskapliga studier redovisas – tar skribenten upp en studie av Andreas Bergh och Therese Nilsson. "... found that economic globalization significantly boosts life expectancy, especially in developing countries".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se