2015

Review of Sweden and the Revival of the Capitalist Welfare State

2015-04-30 Quarterly Journal of Austrian Economics

Boken Sweden and the Revival of the Capitalist Welfare State av Andreas Bergh, IFN, recenseras i  Quarterly Journal of Austrian Economics. Recensenten skriver bland annat att "Bergh effektivt skingrar myter om den svenska välfärdsstaten". Han menar att boken är en utmärkt bidrag till "vår förståelse av välfärdsstaten.".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se