2015

Andrew Denholm: What should we read into falling literacy standards in Scottish schools?

2015-05-01 The Herald Scotland

Fallande resultat i skottska skolor och en ny nationell läroplan tas upp i en artikel där en studie av Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, finns med. Sahlgren förklarar att Finlands tidigare framgångar i första hand "bygger på tidigare mer standardiserade, traditionella metoden. Nyligen genomförda reformer har underminera tidigare framgång".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se