2015

Udlandet erobrer topbestyrelser

2015-05-02 Politiken

Knappt hälften av alla styrelseuppdrag i de största danska företagen innehas av utlänningar. Detta förklarar Politiken i en artikel där bland andra Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, intervjuas. Han säger bland annat att "logiken är klar: ett litet land med ett litet språk, vinna mycket på att ta in  utländska styrelseledamöter".
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se