2015

Is the reign of the Danish male executive over?

2015-05-03 The Local.dk

De danska styrelserummen blir steg för steg mindre av en old boys’ club när fler kvinnor och utlänningar åtar sig styrelseuppdrag i landets största företag. Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, citeras från en artikel i Politiken: Oxelheim menar att de nordiska länderna historiskt sett har tänkt nationalistiskt. Han förklarade att fördelarna är många om danska företag blir mer internationella.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se