2015

Befälsutbildning bra för karriär

2015-05-04 Upsala Nya Tidning

Högre befälsutbildning under militärtjänstgöringen ökar chanserna att senare i livet göra en civil chefskarriär, skriver UNT med anledning av en studie av Erik Grönqvist och Erik Lindqvist, affilierad IFN. "Våra resultat talar för att den typ av ledarskapsförmåga som efterfrågas hos chefer på den svenska arbetsmarknaden är något som kan tränas upp genom utbildning och erfarenhet" förklarar Grönqvist.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se