2015

The Undone Tasks of Deregulation

2015-05-05 Quadrant Magazine

Quadrant online skriver om regleringsbördan för främst företag. Skribenten menar att en allt för tung regelbörda "kan få allvarliga makroekonomiska konsekvenser" och hänvisar till en studie av Christian Bjørnskov, affilierad IFN. "Som Bjørnskov kommer fram till kan mer ekonomisk frihet förhindra ekonomisk kriser. Men graden av frihet är en mycket viktig faktor ..."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se