2015

BNP otillräckligt mått på länders hälsa

2015-05-07 Svenska Dagbladet

Diane Coyle, professor på University of Manchester, har gästat IFN och bland annat varit huvudtalare på ett publikt seminarium. Under tiden på IFN skrev hon också en op-ed till SvD:s ledarsida. Där förklarar hon att BNP "fungerar bra för att ge en känsla för utvecklingstakt och konjunktursvängningar. Men BNP-måttet är otillräckligt. Det krävs en diskussion om hur ekonomisk utveckling bör definieras och mätas. Och svaret kommer inte att vara en enda procentsiffra utan sannolikt en palett av indikatorer som betyder mycket för livskvalitet och välfärd."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se