2015

Solidariska skattelättnader

2015-05-08 Allehanda.se

Allehanda skriver i en ledare att "när LO i veckan arrangerar seminariet Löntagarna äger allt mindre – dags igen för löntagarfonder? gör man det eftersom arbetarrörelsen fortfarande tror på kollektivt ägande". Skribenten hänvisar till ett inlägg av Andreas Bergh och Magnus Henrekson, IFN, i Dagens Samhälle. Artikeln om "vikten av skattelättnader påminner om varför socialister inte bör ha ensamrätt på rättvisefrågan. Som de båda nationalekonomerna konstaterar finns det en fara med att låta den offentliga sektorn växa sig för alltför stor."

Läs mer

Artikeln är även publicerad i Norra Västerbotten 2015-05-13

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se