2015

Elevinflytande tolkas fel i skoldebatten

2015-05-10 Svenska Dagbladet

I en debattartikel i SvD skriver Véronique Lönnerblad och Lisa Ericson, Unicef Sverige, om elevinflytande. De menar att "det vore olyckligt om det sker en sammanblandning av barnets rätt att bli hörd genom elevinflytande, och en idé om att lärare och andra vuxna ska lämna över ansvaret för undervisningen ... till eleverna". I detta sammanhang hänvisar skribenterna till en IFN-studie om "förlorad lärarauktoritet".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se