2015

Finnish Schools Earn an Enemy

2015-05-14 The Tyee

Kanadensiska The Tyee skriver om det finländska skolsystemet med hänvisning till Pasi Sahlberg, en finsk pedagog, som "har predikat om sitt lands skolor i åratal" och Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, som utmanar konventionella uppfattningar om orsakerna till det finska utbildningssystemets framgångar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se