2015

Nyanserat om New Public Management

2015-05-15 Smålandsposten

I en ledare skriver SmP att "Stefan Löfven har en poäng i sin kritik av den ekonomiska styrningen av den offentliga sektorn. Men hans eget parti la grunden för en stor del av problematiken som uppstod när näringslivets modeller infördes i välfärdssystemen". Tidningen hänvisar bland annat till boken Lärare utan frihet av Johan Wennström, IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se