2015

Regeringens förslag uppnår ej arbetslöshetsmålet - Calmfors

2015-05-19 Affärsvärlden

Lars Calmfors, Stockholms universitet och affilierad till IFN, deltog i SNS arbetsmarknadsdag. Affärsvärlden publicerar en artikel med hans kommentarer: "Målformuleringen som relativ är problematisk, konstaterar Calmfors, som hellre skulle se en tydlig procentsiffra. 'Sedan kan man säga att det också är ett problem att det tydligaste målet gäller arbetslösheten och inte sysselsättningen, det finns en risk att regeringen frestas att frisera siffrorna genom exempelvis förtidspensioneringar', fortsätter han."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se