2015

Är småbarnsföräldrarna välkomna i lokalpolitiken?

2015-05-27 Allehanda.se

Allehanda skriver i en ledare om forskning av Johanna Rickne och Olle Folke. utredningsrapport som nationalekonomerna Olle Folke och Johanna Rickne. Ämnet är "jämställdhet och jämlikhet i lokalpolitiken": "Statistiken efter valet 2010 visade att kvinnor i snitt utgjorde 44 procent av ledamöterna i kommunfullmäktige, men att bara 35 procent var nämndordförande och 28 procent är ordföranden i kommunstyrelsen."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se