2015

”Flyktingströmmen gör regeringens arbetslöshetsmål omöjligt att nå”

2015-05-27 Sveriges Television

I ett inslag i SVT förklarar Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, att "med en generös flyktingpolitik så blir det helt enkelt svårare att uppnå en låg arbetslöshet på grund av att vi har så stora problem med integrationen. Detta är ett faktum oavsett vad man tycker om den nuvarande politiken."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se