2015

Kongress för parti som behöver ett väckelsemöte

2015-05-29 HelaGotland

I en ledare skriver HelaGotland att det S-kongressen inte är någon "glädjens högtid". "Regeringen existerar enbart på grund av Decemberöverenskommelsen och oppositionens svaghet. Själva regerandet har präglats av felsteg, korrigeringar och reträtter. Rörelsen tycks dränerad på kompetens." Tidningen hänvisar till Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, som "har sågat regeringens arbetsmarknadspolitik".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se