2015

Agenda om S-kongressen

2015-05-31 SVT Agenda

I Agenda diskuterade bland andra Lars Calmfors, Stockholms universitet och affilierad till IFN, om en debatt som fördes på S-kongressen: Bör staten låna pengar till investeringar som skapar sysselsättning. Calmfors menar att det skulle innebära ett stort risktagande att låna.

Se inslaget (intervju ca 13 minuter in i programmet)

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se