2015

”Välfärdsstaten är ett nationellt projekt.”

2015-05-31 Helsingborgs Dagblad

I en gästkrönika skriver Anne-Marie Pålsson om fri rörlighet i Europa. Hon hänvisar bland andra till Assar Lindbeck, IFN och Stokcholms universite. "Enligt honom går fri rörlighet över huvud taget inte att förena med en välfärdsstat. Ty om inte de som får del av dess förmåner också bidrar till dess finansiering brakar systemet samman."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se