2015

Motsägelsefull svensk flyktingpolitik

2015-06-01 TT/Östgöta Correspondenten m. fl.

I en artikel från TT förklaras att "arbete är bästa vägen till integration. Men trots den vetskapen hamnar flyktingarna oftast i avfolkningsbygd med hög arbetslöshet. Man har placerat de nyanlända precis där det är som svårast att få jobb, säger forskaren Johan Wennström [IFN]."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se