2015

Only bombs destroy a city more quickly than rent control

2015-06-04 Irish Independent

"För att stabilisera marknaden och hjälpa dem som drabbats av upprepade hyreshöjningar har justitiekanslern banat väg för tillfällig hyresreglering" skriver Irish Independent. Stockholm tas som ett exempel på vilken skada hyresreglering kan åstadkomma. Tidningen citerar Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet: "hyresregleringen tycks vara det effektivaste sättet att förstöra en stad - förutom bombning".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se