2015

Unga är mer välfärdsberoende

2015-06-05 Neo

Martin Ljunge, IFN, intervjuas i Neo om sin forskning om hur välfärdsstatens institutioner påverkar människor. Använder yngre välfärdssystemet mer än äldre, frågar Neo. "Ja när det gäller sjukförsäkringen", förklarar Ljunge. Han säger vidare att detta inte tycks bero på sämre hälsa utan på att normerna gentemot att ta emot transfereringar från det allmänna har förändrats.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se