2015

Skräckfilmerna varnar oss för upplösta normer

2015-06-07 Svenska Dagbladet

I en Under stecket-artikel, Svenska Dagbladet kultur, ställer Johan Wennström IFN och Linköpings universitet,  frågan om vi "genom skräckfilmer bearbetar förlusten av religiösa värden och hävdvunna samhällsideal". Han skriver att "påfallande många av 70-talets skräckfilmsklassiker utmynnar i en konservativ samhällskritik, där vana, tradition och auktoritet framstår som garanter för trygghet i ljuset av 60-talets sociala radikalism".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se