2015

Ordning och reda 2.0

2015-06-10 Flamman

I en ledare skriver Flamman att "LO-rapporten om full sysselsättning och rättvisare löner är bland det viktigaste som hänt den ekonomisk-politiska debatten på decennier". Skribenten hänvisar till Lars Calmfors, Stockholms universitet och affilierad IFN.  "Vill man stimulera ekonomin på kort sikt så är det investeringar i vård, skola och omsorg som krävs, menade Calmfors. Jag menar att båda behövs [även investeringar i "infrastruktur, vägar och järnvägar"]."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se