2015

Debatten borde handla om våld – inte bibliotek

2015-06-12 Svenska Dagbladet

Stökiga bibliotek är bara ett symptom på ett större problem: att det inte går att besöka gemensamma miljöer utan att mötas av en hotfull stämning. Våldsverkare har tillåtits ta över, skriver Johan Wennström, IFN och Linköpings universitet, på Svd Kultur. Han menar att vad biblioteksdebatten "borde handla om, är att våldet i landets eftersatta områden ökar och alltmer griper omkring sig i det övriga samhället".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se