2015

Lika män leker bäst

2015-06-12 Ingenjören

Män som arbetar på samma företag är mer lika varandra i dag än för tjugo år sedan, skriver Karin Virgin i Ingenjören. Hon hänvisar till en rapport av Erik Lindqvist, HHS och affilierad till IFN, Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN), med flera, som "visar att det har skett en polarisering av de anställdas förmåga och talanger de senaste 20 åren".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se