2015

Samhällets syn på kapitalägare - igår och idag

2015-06-24 Svenska Dagbladet

På SvD:s ledarsida skriver Janerik Larsson om synen på kapitalägare: "Magnus Henrekson, professor och VD för Institutet för Näringslivsforskning (IFN), är alltid en intressant röst när han hörs i samhällsdebatten. I dagarna har en bidragit med ett mycket intressant kapitel i en festskrift ... Svensk ekonomisk politik – då, nu och i framtiden. Larsson konstaterar med utgångpunkt i skriften att det stegvis "blivit allt mindre kontroversiellt med stora förmögenheter förutsatt att förmögenheten byggts upp genom att egna finansiella investeringar stigit kraftigt i värde"... "Däremot är det fortfarande kontroversiellt om förmögna ägare betalar höga ersättningar till de ledningspersoner de anställt för att leda och fatta de avgörande besluten i de bolag de kontrollerar."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se