2015

Friskolor bäst på att styra skolan

2015-06-25 Dagens Samhälle

"Ett starkt ledarskap och tydlig styrning är en nyckel till ökade elevresultat. Och bäst på det är fristående skolor" skriver Dagens Samhälle med hänvisning till en studie som nyligen presenterades inom ramen för ett projekt gemensamt för IFN och SNS.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se