2015

Carl Johan von Seth: Ge alla samma chans

2015-07-03 Dagens Nyheter

Carl Johan von seth skriver på DN:s ledarsida om ekonomisk politik i Almedalen. "Andreas Bergh [IFN] förklarade varför ämnet förtjänar ett större utrymme i debatten. Framför allt ger det vi brukar kalla ekonomisk jämlikhet en ytlig bild av verkligheten. De mått som används säger inget om villkoren för individen. 'De fattiga blir fattigare', brukar det heta, men strängt taget är det ingen som vet vems inkomster som förändras."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se