2015

Vi kan skatta oss lyckliga

2015-07-03 Borås Tidning

I en ledare skriver Borås Tidning om skattepolitik med anledning av att Lars Calmfors (affilierad till IFN) talade om skatter i Almedalen: "Problemet med Calmfors reformer är inte att de ställer om statens framtida intag i riktning från arbete till konsumtion, utan att de i sin detaljrikedom visar på potentialen att lägga till ytterligare respit än att verkligen förbättra för oss engagerade."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se