2015

Carl Johan von Seth: Dummare än vad du är

2015-07-04 Dagens Nyheter

I en ledare skriver Carl Johan von Seth om vänsterns respektive den politska högerna tankar om det motsata lägret. Är de dumma? Von Seth hänvisar till forskning av Johanna Möllerström och David Seim, som båda är affilierade till IFN. "Hårdraget: Ju mer hjärna, desto mindre aptit på vänsterpolitik."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se