2015

How location affects friendship interactions

2015-07-20 Vox

I ett inlägg skriver bland andra Yves Zenou, som är affilierad till IFN, om hur geografiskt avstånd påverkar interaktion människor emellan. Forskarna har i sin aktuella studie kunnat konstatera att elever tenderar att interagera mer med personer som är centralt placerade i deras sociala  nätverk och som är geografiskt nära.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se