2015

DÖ får inte hindra en ny underbar natt

2015-07-21 Borås Tidning

I en ledare skriver Borås Tidning att Decemberöverenskommelsen i princip omöjliggör "den nya skattereform som nog alla ser behövs men få vill tala om". Tidningen hänvisar bland annat till Lars Calmfors, Stockholms universitet och affilierad till IFN och dennes förslag att återinförda en progressiv fastighetsskatt etcetera. Skribenten menar att S och M "måste börja tala om detta, trots Decemberöverenskommelsen".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se