2015

Arvet efter Alliansen

2015-07-24 Svenska Dagbladet

I en ledarkommentar utgår SvD från vad Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skrev i tidningen i våras: "att det sannolikt är få av Alliansens reformer som var försedda med 'hullingar'." Skribenten håller med Bergh och pekar på att regeringen tänker reducera rut- och rotavdragen, utan några större folkliga uppror.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se