2015

Hillary Clinton wants to take on "quarterly capitalism" — here's what that means

2015-07-24 Vox med flera

I ett anförande på NYU Stern Business School förklarade Hillary Clinton att hon ser "kvartalskapitalism" som ett centralt hinder för ekonomisk tillväxt på längre sikt. Vad som avses med kvartalskapitalism förklaras i en artikel i vilken forskning av bland andra Alexander Ljungqvist (affilierad till IFN) citeras.

Läs mer här och här

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se